Polis caravanverzekering

Polis caravanverzekeringPolis caravanverzekering

Wanneer je een caravanverzekering afsluit, ga je een contract aan met een verzekeraar. Dit contract wordt vastgelegd in een polisblad en de polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis caravanverzekering.

Polisblad

Op het polisblad staan de belangrijkste gegevens en de afspraken die je contractueel bent aangegaan. Denk hierbij aan de hoogte van de premie, of je per jaar of per maand betaalt, dekkingen en voor welke caravan de verzekering geldt.

Op het polisblad vind je ook het polisnummer en de contractvervaldatum. Dit is de datum wanneer je eventueel naar een andere verzekeraar kunt overstappen. Op het polisblad lees je ook welke polisvoorwaarden bij de caravanverzekering horen.

 Polisvoorwaarden caravanverzekering

In de polisvoorwaarden lees je de details van de caravanverzekering. Deze voorwaarden zijn algemeen en horen bij de polis die je hebt afgesloten. Een caravanverzekering bestaat uit verschillende dekkingen en daarom zijn de polisvoorwaarden van een caravanverzekering vaak behoorlijk uitgebreid. Dit zijn niet de meest leesbare documenten, maar wel belangrijk om te checken voordat je een caravanverzekering afsluit.

Als je een nieuwe caravan koopt staat er bijvoorbeeld in vermeld hoeveel jaren na aankoop je een nieuwe caravan krijgt bij diefstal of total loss, of hoe de hulpverlening is geregeld in het buitenland. Er staat ook in hoe hoog de maximale dekkingen zijn en waar je op moet letten om uitsluiting te voorkomen.

 Welke informatie vind je zoal in de polis caravanverzekering?
  • polisnummer
  • dekkingen (verzekerde risico’s)
  • eigen risico’s
  • uitsluitingen
  • rechten en verplichtingen

 Groene Kaart

Een groene kaart is een verzekeringsbewijs voor de aansprakelijkheidsverzekering. Omdat de aansprakelijkheid voor schades veroorzaakt met de caravan, zolang deze is aangekoppeld aan het trekkende voertuig, vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig, hebben verzekeraars in Nederland onderling afgesproken dat de groene kaart voor de caravan moet worden aangevraagd bij de verzekeraar waar de auto is verzekerd. Wanneer je bij de autoverzekeraar de groene kaart aanvraagt krijg je deze voortaan ieder jaar automatisch toegestuurd.

Check het polisblad voordat je overstapt

Als je van plan bent om over te stappen naar een andere caravanverzekeraar, kun je op het polisblad checken tot wanneer de caravanverzekering loopt. De meeste verzekeraars hanteren een contractduur van 1 jaar en daarna kun je dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Bij sommige verzekeraars kun je ook het eerste jaar dagelijks opzeggen.
Reactie plaatsen