Heb ik een groene kaart nodig voor mijn caravan?
11 oktober 2019 
in Caravan

Heb ik een groene kaart nodig voor mijn caravan?

Groene kaart door VN geïntroduceerdHeb ik een groene kaart nodig voor mijn caravan?

“Heb ik een groene kaart nodig voor mijn caravan?” wordt ons regelmatig gevraagd. Met dit artikel vertellen wij wat de groene kaart is, waar deze vandaan komt en of deze verplicht is. In 1949 heeft een commissie voor wegverkeer van de Verenigde Naties een aanbeveling gedaan om de groene kaart voor te schrijven als het verzekeringsdocument dat geschikt is om grensoverschrijdend wegverkeer te faciliteren. Een groene kaart is dus een verzekeringsbewijs voor de aansprakelijkheidsverzekering.

Waarom moet de groene kaart ook echt groen zijn?

De VN is de organisatie die de vorm en formaat van de groene kaart exact voorschrijft. Die uniformiteit is belangrijk omdat iedereen in alle 48 deelnemende landen de groene kaart moet kunnen (h)erkennen. Betrokken politie- en douanebeambten moeten over de juiste informatie beschikken om hun controletaak goed te kunnen uitvoeren. Digitale varianten kunnen dus alleen werken als alle deelnemende landen in staat zijn een goede controle uit te voeren.

Buiten de Europese Unie zullen alternatieven van de echte Groene Kaart door de (grens-) autoriteiten dan ook zeker niet worden geaccepteerd. Een PDF tonen op een tablet of smartphone dan wel een print op wit papier voldoet niet aan de internationale eisen die daaraan door de Verenigde Naties aan zijn gesteld. Dit kan er toe leiden dat men de grens niet kan passeren; eventueel wordt men verplicht ter plekke een extra ‘grensverzekering’ te sluiten, hetgeen uiteraard extra kosten met zich meebrengt.

Dit probleem is overigens niet uniek voor Nederlanders, ook in ons omringende landen is er vraag naar een volledige digitale variant van de Groene Kaart; een internationaal onderzoek naar de mogelijkheden daartoe is inmiddels gestart door de Council of Bureaux.

Toch is het ook binnen de Europese Unie nuttig om een originele groene kaart mee te nemen. Wanneer je namelijk bij een aanrijding betrokken raakt, dan heb je de verzekeringsgegevens en telefoonnummers direct bij de hand. Ook alle buitenlandse politieagenten zijn vooral bekend met het officiële model en uitvoering van de groene kaart, hetgeen bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole onnodige problemen kan voorkomen.

Een groene kaart is een document met een uniforme indeling en inhoud. Dat betekent dat een groene kaart niet op creditcard formaat kan uitgegeven worden. De verplichte hoeveelheid informatie past daar immers niet op.

Is de groene kaart echt verplicht?Heb ik een groene kaart nodig voor mijn caravan?

In Duitsland, Polen, Kroatië en Spanje is een groene kaart voor de caravan verplicht. In alle overige landen mag je de verzekeringsdekking ook met een ander document aantonen. Het voordeel van de groene kaart is dat de gegevens vanwege de internationale uniformiteit eenvoudig, zonder technische hulpmiddelen en zonder kennis van de vreemde taal door iedereen kunnen worden gelezen en wordt (h)erkend als een geldig verzekeringsbewijs.

Waar vraag ik de groene kaart voor de caravan aan?

In alle landen in het groenekaartgebied moet je als bestuurder van een motorrijtuig kunnen aantonen dat dat het motorrijtuig en de eventueel gekoppelde caravan/vouwwagen verzekerd zijn. Als de caravan een eigen kenteken heeft, moet je ook een verzekeringsbewijs voor de caravan kunnen tonen. Omdat de aansprakelijkheid voor schades veroorzaakt met de caravan, zolang deze is aangekoppeld aan het trekkende voertuig, vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig, hebben verzekeraars in Nederland onderling afgesproken dat de groene kaart voor de caravan moet worden aangevraagd bij de verzekeraar waar de auto is verzekerd.

Wanneer je bij de autoverzekeraar de groene kaart voor de caravan aanvraagt krijg je deze voortaan ieder jaar automatisch toegestuurd.

Klik hier voor een vrijblijvende offerte van een caravanverzekering met een scherpe premie en een uitstekende dekking.

Over de schrijver
Reactie plaatsen