Beste fietsverzekering volgens de Consumentenbond alleen hier online af te sluiten met 10% korting voor SVR-donateurs

Een lage premie is natuurlijk belangrijk. Je geeft je geld tenslotte liever uit aan andere dingen dan aan de premie van je fietsverzekering. Toch wil je ook dat je dure fiets of e-bike zo goed mogelijk is verzekerd. Dat kan nu allebei. De doorlopende fietsverzekering en e-bikeverzekering van Kingpolis/Europeesche Verzekeringen zijn namelijk zowel in 2015 als in 2016 als beste uit de test van de Consumentenbond gekomen. Als SVR-donateur kun je deze verzekering nu afsluiten met 10% donateurskorting. Hiermee is de beste fietsverzekering voor jou ook meteen de goedkoopste. Hieronder een aantal punten waarop de Consumentenbond fietsverzekeringen test en de fietsverzekeringen van Kingpolis dus hoog scoren:

  • De consumentenbond beoordeelt deze verzekering al 2 jaar als beste fietsverzekering omdat op deze verzekering een goede schaderegeling zit met een hoge uitkering bij schade of diefstal (in natura).
  • Wanneer er iets gebeurt in de eerste 3 jaar, dan krijg je de nieuwwaarde inclusief prijsstijgingen terug.
  • Zelfs in het 4e en 5e jaar krijg je de aanschafwaarde zonder afschrijvingen vergoed
  • Daarnaast ben je met deze fietsverzekering verzekerd voor pechhulp in Nederland en de grensstreken. 
Fietsverzekering met 10% korting voor SVR-donateurs

Welke fietsen kun je allemaal met 10% korting verzekeren?

Welke fietsen kun je, naast een nieuwe fiets of e-bike, allemaal meeverzekeren op de fietsverzekering van Kingpolis?
Onderstaand een overzicht:

 • Tweedehandsfietsen
 • Demo fietsen; Een demonstratiemodel is zo goed als nieuw, maar een stuk goedkoper dan een nieuwe fiets. Kingpolis ziet een demonstratiemodel als een tweedehandsfiets. De fiets wordt tegen de aanschafprijs verzekerd.
 • Bakfietsen
 • Tandems
 • Ligfietsen
 • Vouwfietsen

Beste Fietsverzekering volgens de Consumentenbond

Beste fietsverzekering met SVR-korting

Beste e-bikeverzekering volgens de Consumentenbond

Beste e-bikeverzekering met SVR-korting

Standaard Casco Compleet

Je bent met deze fietsverzekering standaard verzekerd voor de uitgebreide Caso Compleet dekking. Je bent dan naast diefstal ook verzekerd voor overige beschadigingen en je hebt dekking voor Fiets Pechhulp, Ongevallen en Rechtsbijstand.

Wat krijg je vergoed?​

Je ontvangt je schadevergoeding altijd in natura. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:​

 • Je fiets is total loss of gestolen;
  Dan levert Kingpolis je een fiets ter waarde van (maximaal) de verzekerde waarde die op je polis staat. Is de fiets nieuw? Dan vergoedt Kingpolis de eerste drie jaar na de aanschafdatum ook de eventuele waardestijging van een fiets van dit merk en type, boven de verzekerde waarde. Dat doen zij tot maximaal 4% van het verzekerde bedrag per jaar. Is de fiets tweedehands? Dan berekent Kingpolis de vergoeding op basis van de waarde die uw fiets onmiddellijk voor de gebeurtenis had.
 • Je fiets is beschadigd;
  Dan vergoedt Kingpolis de reparatie van je fiets. Zijn de reparatiekosten hoger dan het verschil tussen de verzekerde waarde van je fiets en de waarde van de restanten na de schade? Dan is je fiets total loss en vergoedt Kingpolis de schade zoals hierboven staat.

Let op!

Mocht je gebruik maken van de browsers Safari (Apple), Firefox, of Opera, dan functioneert de premieberekeningsmodule hiernaast niet goed.

​Je krijgt dan binnen 24 uur een premieofferte toegemaild.

Bereken je premie en verzeker je ook van de beste verzekering voor je fiets of e-bike. Premies zijn inclusief 10% SVR-donateurskorting

Fiets Pechhulp

De dekking Fiets Pechhulp is onderdeel van de dekking Casco Compleet.

Waar ben je verzekerd?​

De dekking Fiets Pechhulp is geldig in Nederland, bij pech vanaf drie kilometer van je (tijdelijke) woonadres of vakantieadres.​

Waarvoor ben je verzekerd?​

Je bent verzekerd voor pechhulp:​

 • bij pech onderweg waardoor je niet verder kunt fietsen
 • als je fiets gestolen is en je niet terug kunt keren naar je vertrekpunt (tot maximaal 30 kilometer)
 • als je je fietstocht niet kunt voortzetten door een ongeval of ziekte

Kingpolis zorgt ervoor dat jij en één eventuele medereiziger veilig op je (tijdelijke) woonadres of vakantieadres komen. Je moet je wel bevinden op of verplaatsen naar een veilige locatie op de openbare weg waar het pechhulpvoertuig je kan bereiken. Je fiets wordt, indien je dit wenst, naar een rijwielhandelaar naar keuze gebracht.

Je hebt maximaal drie keer per kalenderjaar recht op pechhulp.​

Ongevallendekking

De dekking Ongevallen is onderdeel van de dekking Casco Compleet.

Waarvoor ben je verzekerd​?

Deze dekking keert uit als je door een ongeval met de fiets blijvend invalide wordt of overlijdt. Heeft Kingpolis binnen een jaar na de melding van het ongeval nog niet vastgesteld welke uitkering je krijgt voor invaliditeit? Dan vergoeden zij ook de wettelijke rente. Je krijgt deze rente vanaf de 365e dag na de melding van het ongeval, totdat je invaliditeit definitief is vastgesteld.​

 • Bij overlijden € 5.000,-
 • Bij blijvende invaliditeit maximaal € 10.000,-

Fiets rechtsbijstand

De dekking Fiets Rechtsbijstand is onderdeel van de dekking Casco Compleet.

Kingpolis heeft voor deze dekking een overeenkomst gesloten met DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij N.V. Dit betekent dat DAS de rechtshulp uitvoert en rechtsbijstand verleent.

Waarvoor ben je verzekerd​?

Je bent als eigenaar van de verzekerde fiets verzekerd voor verhaalsrechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil (een geschil). Maar alleen als het geschil gaat over een gebeurtenis die plaatsvond terwijl je (of iemand anders met jouw toestemming) aan het verkeer deelnam met de verzekerde fiets. Het geschil gaat over:

 • schade die een ander aan de verzekerde fiets heeft toegebracht en waarvoor hij aansprakelijk is;
 • schade (letsel) die een ander heeft toegebracht aan degene die de fiets bestuurde of hiermee werd vervoerd en waarvoor die andere aansprakelijk is.

Je krijgt juridische hulp als er een geschil is of dreigt te ontstaan. Maar alleen als je verzekerd bent op het moment dat de gebeurtenis plaatsvond, waardoor het geschil ontstond.